Leveren en afname mest.
 
De laatste jaren zijn vrijwel alle agrariŽrs gedwongen te kijken naar de bemesting.
Er zijn maximum normen die door velen als te laag worden beschouwd omdat het gewas
meer voedingsstoffen op neemt dan er nog aangewend mag worden.
Het is daarom van belang te weten hoeveel bemesting er op het bedrijf gebruikt mag
worden en hoe dit het beste verdeeld kan worden over de percelen en of gewassen.
De laatste jaren zijn er dan ook velen zich gaan richten op het adviseren en handelen
in eventuele overschotten of plaatsingsmogelijkheden in de gebruiksruimte.
Omdat wij ons al sinds het begin van het komen en gaan van nieuwe regelingen op dit
gebied met deze materie bezighouden weten we goed hoe de markt en de wetgeving er voor staat.
We hebben veel contact met zowel aanbieders als afnemers van dierlijke mest zodat we vaak een
goed passende mogelijkheid hebben. Bijvoorbeeld om via de boer-boer regeling mest af te kunnen
zetten. Maar ook met diverse intermediairs en varkenshouders hebben we contact om
zo efficiŽnt mogelijk te kunnen werken, oftewel zo weinig mogelijk transport, tussenschakels
dus kosten. Om hierin compleet te zijn hebben we sinds dit jaar ook Wegen/Monstername/GPS op de
Vredo om alles in ťťn handeling uit te kunnen voeren.
 
We zijn graag bereid u een advies en/of prijsopgave te geven.

   
  De nieuwe 25 kuubs Vredo met Weging/Monstername/GPS en
durkwisselsysteem, in de maisbouw.